Middelbare School

Dyslexie

Dyslexie is een specifieke lees- en spellingsstoornis met een neurobiologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking. Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af van het overige cognitieve en met name het taalverwerkingsprofiel kan leiden tot een ernstig probleem met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. [www.RID.nl]

Op de middelbare school kan dyslexie invloed hebben op het leren van veel vakken. Het leren van woorden in een andere taal kan erg lastig zijn. 

Extra begeleiding bij dyslexie kan een steuntje in de rug geven waardoor een leerling zich zekerder voelt. Het groeien van het zelfvertrouwen en het leren leren met dyslexie staan tijdens de begeleiding centraal.

 Dyscalculie

Dyscalculie kan gedefinieerd worden als: 

Een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en vlot/accuraat toepassen van rekenprocedures (Desoete et al., 2010). 

De verschillen tussen de rekendomeinen zijn vaak groot. Onderwijsbureau NANO vindt het belangrijk dat er eerst een goed beeld is van de leerling en waar hij/zij moeite mee heeft. Door middel van voordoen, samen doen en zelf doen wordt er geoefend met strategieën. Hierdoor krijgen leerlingen weer zelfvertrouwen in hun kunnen. Onderwijsbureau Nano werkt  hierin nauw samen met school om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van de leerling.

Leerstrategieën

Er wordt vaak gesproken over studievaardigheden. Dit zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om te kunnen leren. Deze vaardigheden worden ook wel leerstrategieën genoemd. Onderwijsbureau NANO onderwijst in studievaardigheden die vallen onder: ‘zelfregulerend leren’ [Dijkstra, 2015]. Deze methode bestaat uit 14 leerstrategieën. Wij onderzoeken met een leerling welke leerstrategieën al eigen zijn en welke nog bijgebracht kunnen worden. 

De leerlingen leren in onze begeleiding deze strategieën toe te passen bij de verschillende vakken die zij op school krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de metacognitieve vaardigheid: vooruitkijken. Een leerling leert met deze vaardigheid te plannen en het eigen werk te structureren.


Audioweg 5

1322 AT Almere

E: info@onderwijsbureaunano.nl

T: 06-8353 0181

 

Openingstijden: 07:00-21:00