Tarieven scholen

Onderwijsbureau NANO hanteert een uurtarief van € 60,-. 

 

Op basis van de hulpvraag bij u op school maken we graag een offerte. 

 

Onderwijsbureau NANO hanteert een minimum van 15 min indirecte tijd per begeleiding. 

Hierin wordt de begeleiding voorbereid, er contact met leerkracht en ouders onderhouden en wordt het logboek geschreven.
Audioweg 5

1322 AT  Almere

E: info@onderwijsbureaunano.nl

T: 06-8353 0181

 

Openingstijden: 07:00-21:00