Werkwijze

Onderwijsbureau NANO gaat graag met u in gesprek over de zorg die wij uw kind(eren) of leerling(en) kunnen bieden.

Na een kennismakingsgesprek stellen wij een handelingsplan op. In dit plan worden haalbare doelen opgesteld met het kind, onze RT’er en met ouders, verzorgers of docenten.

Deze doelen worden elke 12 weken geëvalueerd of in afstemming met school en ouders. Tijdens de evaluaties kunnen doelen worden afgevinkt, bijgesteld of toegevoegd. 

Bij elke begeleiding houden wij een logboek bij. In dit logboek leest u terug wat er in elke begeleidingssessie is behandeld en aan welk doel er is gewerkt. Elke twee weken versturen wij het logboek naar alle betrokkenen. Op deze manier monitoren wij onze begeleiding nauwkeurig en kan indien nodig bijgestuurd worden in overleg. 

Onze begeleiding richt zich op kinderen op de basisschool en middelbare school.

Onze huisregels 

  • Ouders en docenten worden elke twee weken op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen door middel van een logboek. Dit logboek wordt na elke begeleiding bijgehouden.
  • Voor elke begeleiding wordt een individueel handelingsplan opgesteld in overleg met de betrokken partijen. Hier zijn kosten aan verbonden [zie tarieven voor scholen of tarieven voor ouders].
  • Elk individueel handelingsplan wordt na 12 weken geëvalueerd. Hier zijn kosten aan verbonden [zie tarieven].
  • Het afzeggen van een begeleiding dient minstens 24 uur voor de aanvang van de begeleiding plaats te vinden. Mocht dit later gebeuren dan worden de kosten van de begeleiding in rekening gebracht.
  • Bij ziekte van 1 van de RT’ers van Onderwijsbureau Nano zal Onderwijsbureau NANO voor een adequate vervanging zorgen of in overleg de begeleiding verplaatsen naar een andere datum.
  • Zowel de cliënt als de RT’er hebben inspanningsverplichting. De RT’er legt verantwoordelijkheid af door middel van het handelingsplan en de logboeken.
  • Tijdens de begeleiding kunnen er testen/toetsen afgenomen worden om het proces te monitoren. Dit wordt in overleg met cliënt en/of diens ouders gedaan. Hieraan zijn kosten verbonden [zie tarieven].
  • Facturen worden maandelijks digitaal verstuurd. Dit zal over het algemeen geschieden in de eerste week van de maand.

 


Audioweg 5

1322 AT  Almere

E: info@onderwijsbureaunano.nl

T: 06-8353 0181

 

Openingstijden: 07:00-21:00