Scholen

Uw school bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Het groeiproces van leerlingen staat centraal. Soms is er net iets meer tijd of aandacht nodig om de ontwikkeling van een kind optimaal te ondersteunen. Ons onderwijsbureau biedt deze ondersteuning voor leerlingen op het basis- en middelbaar onderwijs. Van Remedial Teaching tot de trainingen. Van groepsbegeleiding tot de individuele ondersteuning. Wij staan voor uw leerlingen en leraren klaar.

Basisschool

Onderwijsbureau Nano biedt gespecialiseerde ondersteuning aan bij alle schoolse vakken. Deze vakken zijn grotendeels onder te verdelen in taal, rekenen en wereldoriëntatie. . Ook zijn onze medewerkers experts in het begrijpen en begeleiden van het gedrag van kinderen. Wij helpen kinderen om positief en opbouwend gedrag aan te leren als dit niet vanzelf lukt.

De medewerkers van Nano kijken samen met u wat uw leerling nodig heeft. Tegelijkertijd luisteren wij naar de behoeftes van uw leraren zodat wij hen waar nodig extra ondersteuning kunnen bieden. Dit is het vertrekpunt van onze begeleiding. Hierover vindt u meer informatie bij de werkwijze

Middelbare school

Op de middelbare school bevinden leerlingen zich in een zeer uitdagende levensfase. Op school maken zij kennis met nieuwe vakken, onderwijsmethodes en een enorme groeispurt op sociaal en emotioneel vlak. Het is heel normaal als een leerling moeite heeft om dit alles bij te benen.

Onze medewerkers hebben ruime ervaring met het aanleren van studievaardigheden en specifieke ondersteuning bij leerproblemen zoals bijvoorbeeld dyslexie. Onderwijsbureau Nano biedt hierbij  altijd duurzame begeleiding waarbij het welzijn van uw leerlingen centraal staat.


Poëziestraat 65

1321 HH  Almere

E: info@onderwijsbureaunano.nl

T: 06-8353 0181

 

Openingstijden: 08:00-20:00