Wat is NANO?

Onderwijsbureau NANO is een praktijk waar Remedial Teaching (RT) wordt gegeven door RT’ers, onderwijskundigen, orthopedagogen, psychologen en mensen met een passie voor het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs.

 

Elk kind heeft zijn eigen talenten

Het benutten van deze talenten vergroot het zelfvertrouwen en de motivatie van kinderen. Onderwijsbureau NANO helpt deze talenten te ontplooien. Onze werkwijze helpt kinderen te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.

 

Kijken naar het kind

Door te kijken naar wat kinderen kunnen en welke manier van leren bij hen past, kunnen zij maximaal groeien en bloeien binnen hun individuele mogelijkheden. Bij Onderwijsbureau NANO betrekken we de kinderen zo veel mogelijk bij hun eigen leerproces. Op deze wijze ontwikkelen kinderen een gevoel van eigenaarschap. Dit draagt bij aan de zelfontplooiing, motivatie en het zelfinzicht van een kind.

 

Leren voor de toekomst

Onderwijsbureau NANO begeleidt kinderen bij het vinden van hun eigen manier van leren en het ontdekken van hun talenten. Zo bereiden wij hen voor op de toekomst. Een toekomst waarin kinderen weten hoe zij het beste kunnen leren, wat hun krachten zijn en waar zij hulp bij kunnen gebruiken.

Kinderen in een groter geheel

Op school wordt vaak gesproken over de dynamische driehoek school, kind en ouders. Een samenwerking tussen deze drie is volgens Onderwijsbureau NANO onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leven immers in een groter geheel: school, thuis, vriendjes, sporten, muziek. Dit zijn allemaal voorbeelden van systemen waar een kind deel van uitmaakt. Als er in 1 van deze systemen iets mis gaat dan heeft dit ook invloed op de andere systemen. Om hier adequaat op in te spelen is het belangrijk dat de verschillende systemen met elkaar samenwerken.


Audioweg 5

1322 AT  Almere

E: info@onderwijsbureaunano.nl

T: 06-8353 0181

 

Openingstijden: 07:00-21:00