Kinderen in hun kracht zetten

Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft zijn eigen achtergrond, zijn eigen manier van werken, leren en doen. Bij Onderwijsbureau NANO kijken we naar de kwaliteiten van elk kind. Aandacht hebben voor dat wat een kind motiveert en beweegt. Pas dan is er ruimte om samen vaardigheden te ontplooien. Op deze manier kunnen kinderen zich, binnen hun kunnen, ontwikkelen.


Scholen

Heeft uw leerling net dat stukje extra hulp nodig? Heeft u als leerkracht een steuntje in de rug nodig?

Onderwijsbureau NANO gaat graag met u in gesprek om uw wensen om te zetten in ondersteuning op maat.

Ouders

Heeft uw kind een extra zetje bij schoolwerk nodig? Kan uw kind wat hulp gebruiken om mee te komen in de klas?

Wij gaan graag met u in gesprek om samen te kijken wat uw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen op school.


Basisschool

Taal (dyslexie, TOS, begrijpend lezen)

Rekenen

Gedrag

Leerstrategieën

Middelbare school

Dyslexie

Dyscalculie

Vakspecifieke begeleiding

Leerstrategieën

Trainingen

Executieve functies

Leerstrategieën

Faalangstreductie

Groeimindset


Wie zijn wij?

We gaan graag met u in gesprek over de zorg die we uw kind of leerlingen kunnen bieden. Na een kennismakingsgesprek stellen wij een handelingsplan op met het kind, onze RT'ers en indien gewenst docenten, ouders en/of verzorgers. 

Samen bieden we de ondersteuning die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wie wij zijn? 

Werkwijze

Samenwerking is voor Onderwijsbureau Nano essentieel. Uitgangspunt van de samenwerking is altijd de hulpvraag van het kind. Handelingsgericht werken speelt hierin een grote rol.

We werken met heldere doelen die regelmatig geëvalueerd worden en houden tijdens de begeleiding nauw contact met de betrokken partijen: ouders, leerkracht en het kind zelf.


Actualiteiten

Lees hier alle actualiteiten.


Neem contact met ons op

 

Audioweg 5

1322 AT  Almere

E: info@onderwijsbureaunano.nl

T: 06-8353 0181

 

Openingstijden: 07:00-21:00