Kinderen in hun kracht zetten

Samen leren voor de toekomst


Scholen

Heeft uw leerling net dat stukje extra hulp nodig? Heeft u als leerkracht een steuntje in de rug nodig?

Onderwijsbureau Nano gaat graag met u in gesprek om uw wensen om te zetten in ondersteuning op maat.

Ouders

Heeft uw kind een extra zetje bij schoolwerk nodig? Kan uw kind wat hulp gebruiken om mee te komen in de klas?

Wij gaan graag met u in gesprek om samen te kijken wat uw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen op school.


Basisschool

Taal

Rekenen

Gedrag

Middelbare school

Dyslexie

Dyscalculie

Vakspecifieke begeleiding

Leerstrategieën

Trainingen

Executieve functies

Leerstrategieën

Faalangstreductie


Wie zijn wij?

Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft zijn eigen achtergrond, zijn eigen manier van werken, leren en doen.

Bij Onderwijsbureau Nano kijken we naar de kwaliteiten van elk kind. Het is hierbij essentieel aandacht te hebben voor dat wat een kind motiveert en beweegt. Pas dan is er ruimte om samen vaardigheden te ontplooien. Op deze manier kunnen kinderen zich binnen hun kunnen, maximaal ontwikkelen.

Samen leren voor nu en de toekomst.

Werkwijze

Samenwerking is voor Onderwijsbureau Nano belangrijk. Wij kijken graag samen met alle partijen naar een passende oplossing voor een kind met een bepaalde hulpvraag. Handelingsgericht werken heeft daarin een belangrijke rol. We werken met heldere doelen die regelmatig geëvalueerd worden. Onderwijsbureau Nano houdt tijdens de begeleiding nauw contact met de betrokken partijen. Denk hierbij aan ouders, leerkracht en het kind zelf.


Actualiteiten

Lees hier alle actualiteiten.


Kinderen in hun kracht zetten

Ieder kind is uniek.

Ieder kind heeft zijn eigen achtergrond, zijn eigen manier van werken, leren en doen.

Bij Onderwijsbureau Nano kijken we naar de kwaliteiten van elk kind.

Aandacht hebben voor dat wat een kind motiveert en beweegt.

Dat is voor ons essentieel.

Pas dan is er ruimte om samen vaardigheden te ontplooien.

Op deze manier kunnen kinderen zich binnen hun kunnen, maximaal ontwikkelen.