Home » Wat is Nano? » Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Anne van Gelder

Als oplossingsgerichte werker kijk ik naar de kwaliteiten van personen. Ik werk met  een groot doorzettingsvermogen en een nog grotere passie voor het onderwijs. Tijdens mijn studies Klinische Ontwikkelingspsychologie en Onderwijskunde heb ik veel geleerd over verschillende stoornissen en de vormgeving van het onderwijs. In mijn werk gebruik ik naast mijn professionele ervaring de kennis die ik bij deze studies heb op gedaan. Op deze manier kan ik het beste van beide studies combineren in mijn werk als directeur van onderwijsbureau Nano. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring op gedaan door het werken met vele verschillende leerlingen. 

Van hoogbegaafde kinderen tot kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Van vroegtijdige schoolverlaters tot leerlingen die extra uitdagingen zoeken en hun leren willen verfijnen. Door het werken bij verschillende scholen ervaar ik de rijkdom van de verschillende vormen van onderwijs die er zijn. Van basisschool tot universiteit heb ik de verschillende moeilijkheden die leerlingen ondervinden ontdekt. Al deze ervaringen dragen bij aan een goede begeleiding van de kinderen. 

Naast het begeleiden van leerlingen, haal ik veel plezier uit het begeleiden van de begeleiders bij onderwijsbureau Nano. Het is een mooie ervaring om te zien hoe de begeleiders groeien en steeds meer kennis en ervaring op doen. Op deze manier groeien we als een team van mensen waarin iedereen zijn kennis en ervaring met elkaar kan delen. 


Eveline Muis

Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling doe ik al jaren in verschillende vormen. Eerst op motorisch gebied als oefentherapeut. Later begeleidde ik als ouder (mijn eigen) expatkinderen maar ook hielp ik vluchtelingen en middelbare schoolleerlingen bij hun taalontwikkeling. Dat maakt dat ik alle kanten van het onderwijs heb gezien: als leerling/student, als ouder en als onderwijspersoneel. Wat is het belangrijk voor een leerling als deze verschillende groepen goed samenwerken en communiceren.  

 

In mijn werk als oefentherapeut was ik naast motorische ontwikkeling ook bezig met psychosomatische klachten, altijd met een handelingsdoel en een -plan. Een bijscholing in haptonomie heeft mij veel geholpen bij behandeling van (faal-)angsten. Ondanks dat ik niet meer als oefentherapeut werk, maak ik nog steeds gebruik van de ervaringen die ik heb opgedaan in de paramedische wereld.

Toen we met onze kinderen in het buitenland woonden heb ik hun veel moeten begeleiden doordat onderwijs daar anders is en zij ook in een andere taal les kregen.  Ik heb toen pas aan den lijve ondervonden hoe belangrijk taal is. Bij terugkomst in Nederland ben ik, in nauwe samenwerking met school, verder gegaan met begeleiding van mijn eigen kinderen. De school vroeg mij al snel om ook andere leerlingen te begeleiden, waaronder buitenlandse leerlingen en vluchtelingen. Het was een diversiteit aan leerlingen van VMBO- tot en met VWO en van makkelijk- tot moeilijk lerende leerlingen. Daarom ben ik een opleiding gaan volgen over taalontwikkeling bij Remedial Teaching. De school bood me meer werk aan zodat ik ook nog huiswerkbegeleider werd. Planning en organisatie waren niet de enige punten waarmee ik leerlingen hielp. Regelmatig was er de nodige creativiteit nodig om leerlingen de juiste begeleiding te geven. Creatief ben ik op verschillende gebieden, zowel beroepsmatig als in mijn hobby’s. Leerlingen begeleiden vraagt altijd om maatwerk en daar wil ik graag bij helpen. Ik wil die ene kleine, maar belangrijke, schakel zijn in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.


Hilde van de Meer


Ouiame Mohout

Ik werk nu een jaar met plezier als onderwijsbegeleider bij onderwijsbureau Nano. Ik wil de leerlingen graag motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Tijdens mijn studie Orthopedagogiek heb ik veel geleerd over de ontwikkeling van kinderen en de invloed van de omgeving (ouders, school) op die ontwikkeling. In mijn werk pas ik de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie toe in de praktijk. 

 

Ik heb ervaring opgedaan met leerlingen uit het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 4). Door het werken met verschillende leerlingen heb ik geleerd dat er niet één manier van onderwijs geven is. Voor elke leerling moet er gekeken worden welke manier van onderwijs geven passend is. Door het opdoen van deze ervaringen leer ik de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.

Tijdens de begeleidingen kijk ik naar de mogelijkheden van kinderen in plaats van naar de beperkingen. Elke kleine succeservaring mag gevierd worden. Ik wil kinderen graag het gevoel geven dat ze alles kunnen bereiken als ze daar hun best voor doen en zo een growth mindset bij hen stimuleren. Het leukste aan het werken als onderwijsbegeleider vind ik de afwisseling in leerlingen en ik geniet ervan als ik het zelfvertrouwen bij de leerlingen zie groeien gedurende de begeleidingen.


Sara Francissen

Het helpen en ondersteunen van mensen die hier behoefte aan hebben is iets waar ik mij ten alle tijden voor wil inzetten. Ik heb in 2018 mijn vwo-diploma gehaald en heb daarna mijn propedeuse Social Work gehaald. Momenteel ben ik bezig met mijn derde jaar van de opleiding communicatiewetenschap en volg hiernaast een minor psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik begeleid al twee jaar eerstejaars studenten op de universiteit en ben vorig jaar ook begonnen met het begeleiden van basisschoolleerlingen. Ik heb toen groep 8 begeleidt op het gebied van rekenen. Ik heb hier veel plezier uitgehaald en heb mijn leerlingen positief zien ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van rekenen, maar ook op het gebied van zelfvertrouwen. Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken en zie het als een mooie uitdaging om het beste uit elke leerling te halen. Ik probeer mijn enthousiasme en passie voor het onderwijs over te brengen op mijn leerlingen om zo samen een zo goed mogelijke basis te leggen voor het verdere verloop van hun schoolcarrière.


Arjuna Lakner

 

Op de Hogeschool heb ik de opleiding Management, Economie en Recht afgerond waarbij economie mijn sterkste vak was. Het sociale aspect miste ik bij een kantoorbaan en ik heb daarom gekozen om te gaan werken in de sport en coaching. Dat heb ik meer dan 10 jaar gedaan. Wel heb ik me naast sport en coaching altijd beziggehouden met economie en vastgoed.
Van jongs af aan vind ik cijfers, wiskunde en rekenen heel erg leuk. Het mooie aan werken bij onderwijsbureau Nano vind ik dat ik het sociaal maatschappelijke aspect van het begeleiden kan combineren met het rekenen. Het begeleiden in rekenen doe ik het liefst en ik haal hier veel voldoening uit.


Mike Sewnarain 

In het dagelijks leven ben ik een 21-jarige student aan het Windesheim in Almere. Sinds vorig jaar werk ik voor Nano als bijlesdocent rekenen. In dit vakgebied kan ik mijn enthousiasme kwijt en daar heb ik het afgelopen jaar erg veel geleerd. Elk kind is anders en er kan niet bij iedereen dezelfde aanpak gehanteerd worden. De een pikt het sneller op dan de ander en is er langer de tijd nodig om ermee te oefenen.

Het is heel fijn om een kind te zien ontwikkelen. Zo heb ik het in het eerste jaar kinderen uit groep 7 begeleid en begeleid ik nu aan kinderen uit groep 8. Het geeft mij energie wanneer ik het besefmomentje zie bij een kind, wanneer de som wordt begrepen. Je ziet het zelfvertrouwen groeien en ze beginnen het rekenen steeds leuker te vinden. Dit geeft mij de drive om zoveel mogelijk uit een kind te halen en om met plezier de kinderen te begeleiden. Wanneer ik met enthousiasme bijles geef, dan krijg je hetzelfde enthousiasme terug van de kinderen.


Koen Francissen

Als rekenbegeleider ben ik altijd opzoek naar de beste wijze om elke individuele leerling te kunnen helpen, door op zoek te gaan naar een manier van onderwijzen die de leerling het meest aanspreekt. Ik haal er veel trots uit om deze manier te vinden en daarmee deel uit te maken van de positieve doorontwikkeling van een leerling op het gebied van rekenen. Ik vind het belangrijk om tijdens de begeleiding altijd geduldig te blijven en ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. Ik heb het helpen en begeleiden van leerlingen altijd al een hele leuke uitdaging gevonden en ik ben zeer dankbaar voor de kans die onderwijsbureau Nano mij biedt om dit op professioneel niveau te kunnen doen. Naast het geven rekenbegeleiding studeer ik momenteel aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik veel ervaring op kan doen in de verschillende manieren en tactieken van het onderwijzen. Hierdoor heb ik er alle vertrouwen in dat ik elke leerling, of deze leerling rekenen nou heel moeilijk vindt of juist niet, goed kan begeleiden.