Home » Wat is Nano? » Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Anne van Gelder

Als oplossingsgerichte werker kijk ik naar de kwaliteiten van personen. Ik werk met  een groot doorzettingsvermogen en een nog grotere passie voor het onderwijs. Tijdens mijn studies Klinische Ontwikkelingspsychologie en Onderwijskunde heb ik veel geleerd over verschillende stoornissen en de vormgeving van het onderwijs. In mijn werk gebruik ik naast mijn professionele ervaring de kennis die ik bij deze studies heb op gedaan. Op deze manier kan ik het beste van beide studies combineren in mijn werk. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring op gedaan door het werken met vele verschillende leerlingen.

Van hoogbegaafde kinderen tot kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Van vroegtijdige schoolverlaters tot leerlingen die extra uitdagingen zoeken en hun leren willen verfijnen. Door het werken bij verschillende scholen ervaar ik de rijkdom van de verschillende vormen van onderwijs die er zijn. Van basisschool tot universiteit heb ik de verschillende moeilijkheden die leerlingen ondervinden ontdekt. Al deze ervaringen dragen bij aan een goede begeleiding van de kinderen. 


Eveline Muis

Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling doe ik al jaren in verschillende vormen. Eerst op motorisch gebied als oefentherapeut. Later begeleidde ik als ouder (mijn eigen) expatkinderen maar ook hielp ik vluchtelingen en middelbare schoolleerlingen bij hun taalontwikkeling. Dat maakt dat ik alle kanten van het onderwijs heb gezien: als leerling/student, als ouder en als onderwijspersoneel. Wat is het belangrijk voor een leerling als deze verschillende groepen goed samenwerken en communiceren.  

In mijn werk als oefentherapeut was ik naast motorische ontwikkeling ook bezig met psychosomatische klachten, altijd met een handelingsdoel en een -plan. Een bijscholing in haptonomie heeft mij veel geholpen bij behandeling van (faal-)angsten. Ondanks dat ik niet meer als oefentherapeut werk, maak ik nog steeds gebruik van de ervaringen die ik heb opgedaan in de paramedische wereld.

Toen we met onze kinderen in het buitenland woonden heb ik hun veel moeten begeleiden doordat onderwijs daar anders is en zij ook in een andere taal les kregen.  Ik heb toen pas aan den lijve ondervonden hoe belangrijk taal is. Bij terugkomst in Nederland ben ik, in nauwe samenwerking met school, verder gegaan met begeleiding van mijn eigen kinderen. De school vroeg mij al snel om ook andere leerlingen te begeleiden, waaronder buitenlandse leerlingen en vluchtelingen. Het was een diversiteit aan leerlingen van VMBO- tot en met VWO en van makkelijk- tot moeilijk lerende leerlingen. Daarom ben ik een opleiding gaan volgen over taalontwikkeling bij Remedial Teaching. De school bood me meer werk aan zodat ik ook nog huiswerkbegeleider werd. Planning en organisatie waren niet de enige punten waarmee ik leerlingen hielp. Regelmatig was er de nodige creativiteit nodig om leerlingen de juiste begeleiding te geven. Creatief ben ik op verschillende gebieden, zowel beroepsmatig als in mijn hobby’s. Leerlingen begeleiden vraagt altijd om maatwerk en daar wil ik graag bij helpen. Ik wil die ene kleine, maar belangrijke, schakel zijn in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.