Werkwijze

Onderwijsbureau Nano gaat graag in gesprek met u over de zorg die wij kunnen bieden voor uw kind of leerling. Na een kennismakingsgesprek stellen wij een handelingsplan op, passend bij uw kind of leerling. In dit handelingsplan worden in overleg met u en het kind haalbare doelen gesteld. Deze doelen worden elke 12 weken geëvalueerd. Tijdens de evaluaties kunnen doelen worden afgevinkt, bijgesteld of toegevoegd. Bij elke begeleiding wordt er een kort logboek geschreven. In dit logboek staat wat er in de begeleiding is gedaan en aan welk doel er is gewerkt. Elke twee weken versturen wij het logboek naar de betrokken partijen. Op deze manier kunnen we bijhouden hoe de begeleiding verloopt en kunnen we tijdig in overleg met de betrokken partijen bijsturen.

 

De verschillende soorten begeleiding worden aangeboden op basisscholen, middelbare scholen en voor studenten van MBO, HBO of universiteit.

 

 

Onze huisregels 

  • Ouders, docenten en school worden elke twee weken op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen door middel van een logboek. Dit logboek wordt na elke begeleiding bijgehouden.
  • Voor elke begeleiding wordt een individueel handelingsplan opgesteld in overleg met de betrokken partijen. Hier zijn kosten aan verbonden [zie tarieven].
  • Elk individueel handelingsplan wordt na 12 weken geëvalueerd. Hier zijn kosten aan verbonden [zie tarieven].
  • Het afzeggen van een begeleiding dient minstens 24 uur voor de aanvang van de begeleiding plaats te vinden. Mocht dit later gebeuren dan worden de kosten van de begeleiding in rekening gebracht.
  • Bij ziekte van 1 van de RT’ers van Onderwijsbureau Nano zal Onderwijsbureau Nano voor een adequate vervanging zorgen of in overleg de begeleiding verplaatsen naar een andere datum.
  • Zowel de cliënt als de RT’er hebben inspanningsverplichting. De RT’er legt verantwoordelijkheid af door middel van het handelingsplan en de logboeken.
  • Tijdens de begeleiding kunnen er testen/toetsen afgenomen worden om het proces te monitoren. Dit wordt in overleg met cliënt en/of diens ouders gedaan. Hieraan zijn kosten verbonden [zie tarieven.
  • Facturen worden maandelijks digitaal verstuurd. Dit zal over het algemeen geschieden in de eerste week van de maand.